Consulten

Na een intakegesprek, waarbij  ik naar eet- en leefgewoontes vraag, wordt het dieetadvies samen met u opgesteld. Het schriftelijke dieetadvies volgt binnen een week.  Begeleiding vindt plaats totdat persoonlijke doelen behaald zijn en de nieuwe voedings- en levensstijl eigen gemaakt zijn.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U heeft recht op een vergoeding van 3 uur dieetadvisering per jaar vanuit uw basisverzekering. Houdt u hierbij rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Dieetadvisering valt binnen het wettelijk vastgestelde eigen risico van  € 385 per jaar (2022). De vergoeding voor 3 uur dieetadvisering bedraagt ca. € 195 – €220, afhankelijk van de verzekering. Mogelijk heeft u hierna nog recht op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering; dit valt buiten het eigen risico.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén eigen risico; voor hen zijn de 3 uur dieetadvisering geheel kostenloos.

De lijst met verzekeringen waarmee een contract afgesloten is kunt u vinden op independer.nl.

Heeft u Diabetes, COPD (chronische longaandoening) of VRM (vasculair risicomanagement) dan valt u mogelijk onder ketenzorg. Uw huisarts is hierin bepalend. De kosten van dieetadvisering worden voor u vergoed door de ketenorganisatie waar uw huisarts bij aangesloten is. Het voordeel van vergoeding via ketenzorg is dat hiervoor geen eigen risico geldt. Mijn praktijk werkt samen met de keten organisaties PoZoB en DOH waarbij vele huisartsen zijn aangesloten in Eindhoven en omgeving. Overleg met uw huisarts of de praktijkondersteuner of u doorgestuurd kan worden naar mijn praktijk.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Vele zorgverzekeringen hebben een extra vergoeding voor dieetadvisering opgenomen in hun aanvullende pakketten. De vergoeding die wordt gegeven, verschilt per zorgverzekering. U heeft hier recht op als u de vergoeding vanuit de basisverzekering heeft opgebruikt. Hoeveel dit is, kunt u zien in uw eigen polis (onder “dieetadvisering”) of neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar. In de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Zie verder bij uw polisvoorwaarden of op vergelijking sites zoals  independer.nl of zorgwijzer.nl. Ook kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.

Verwijzing nodig?

Voor de diëtist geldt directe toegankelijkheid: Dat wil zeggen dat iedereen zonder verwijzing naar een diëtist kan. Echter sommige verzekeringen vereisen desondanks toch een verwijzing.

Naast het feit dat u nu op eigen initiatief een afspraak kunt maken, is het ook mogelijk dat u op advies van een praktijkondersteuner, fysiotherapeut, verloskundige of een andere zorgaanbieder een diëtist kunt bezoeken.
Als het voor u niet mogelijk is om zelf de praktijk te bezoeken, dan kan een afspraak voor een huisbezoek worden gemaakt.

Afspraak maken

Per telefoon (040 7850290) of via email fabienne@praktijkvoorvoeding.nl .

Een afspraak afzeggen of wijzigen kan zonder kosten, mits u dit 24 uur van te voren doet.

Openingstijden ma-do 8.30 – 18.00 uur op afspraak.