Tevredenheidsonderzoek

Uit een onlangs uitgevoerd tevredenheidsonderzoek bij mijn cliënten, ten behoeve van het Kwaliteitsregister Paramedici, zijn veel positieve reacties gekomen.

Zo blijkt dat vrijwel iedereen (93%) een blijvende positieve leeftstijlverandering aan het coachingstraject heeft overgehouden. De begeleiding heeft voor 96% aan verwachting voldaan en cliënten waren zeer tevreden over het behaalde resultaat (86%). Cliënten ervaren de betrokkenheid en vooral het inspelen op de persoonlijke situatie als zeer prettig.

Allen geven aan de praktijk aan te bevelen bij familie, vrienden en bekenden met een rapportcijfer van 8,5.