Voor verwijzers

Praktijk voor Voeding en Lifestyle coaching biedt voedingsvoorlichting en dieetadvisering in de eerstelijn. Praktijk voor Voeding en Lifestyle coaching  wil graag met huisartsen samenwerken om zo te komen tot een voedingszorg die beschikbaar en bereikbaar is voor iedereen.

Voor verdere informatie zie www.artsenwijzer.info

Op  deze site kunt u nagaan op welk moment het gewenst is een patient door te verwijzen, welke gegevens de dietist nodig heeft voor een goede dieetadvisering, de doelstelling van het dieet, de dieetkenmerken en de behandeltijd.  Ook over de werkwijze van de dietist wordt informatie gegeven.

  • Praktijk voor Voeding en Lifestyle coaching zorgt ervoor dat uw cliënten binnen 5 werkdagen terecht kunnen op het spreekuur voor een intake gesprek;
  • Praktijk voor Voeding en Lifestyle coaching is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 uur tot 17:00 uur voor het maken van een afspraak en voor inhoudelijke vragen;
  • Praktijk voor Voeding en Lifestyle coaching heeft contracten met alle zorgverzekeringen en tevens met Pozob en DOH voor ketenzorg.
  • De diëtist is lid van de Nederlandse Vereniging van Dietisten en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 59911378489.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u uw gegevens mailen naar fkrugeramerica@praktijkvoorvoeding.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met een verwijzing van een (huis)arts wordt de begeleiding van een diëtist voor 3 uren per kalenderjaar vergoed via de basisverzekering van iedere zorgverzekeraar.

Aangesloten bij zorggroepen PoZoB en DOH: Voor diabeteszorg, COPD-zorg (chronische luchtwegaandoeningen) en cardiovasculair risicomanagement voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten, maakt de zorgverzekeraar met zorgverleners afspraken in de vorm van ketenzorg bij zorggroepen. Wanneer de cliënt via de zorggroep doorverwezen wordt naar de diëtist krijgt deze de dieetadvisering vergoed en valt deze vergoeding niet onder het eigen risico.

Verwijsformulier Diëtist

Download de verwijsbrief